2022. január 22, szombat
   
Betűméret

Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet

Alapítvány

Tisztelt Betegeink!


Orvosi Műszerrel a Daganatos Betegségek Korai Felismeréséért

A L A P Í T V Á N Y - Közhasznú szervezet

Az Alapítvány és Rendelőintézetünk nevében kérjük, hogy a személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával alapítványunkat szíveskedjenek támogatni. 
Az intézet műszerezettségének bővítésére használtuk fel.

Adószám: 19182638-1-13 
Bankszámla szám: 11742032-20011916 

Felajánlásukat köszönjük!


Dr. Bodó Ágnes 
kuratóriumi elnök

Klemencz Györgyné 
kuratóriumi tag

Dr. Beke Judit
kuratóriumi tag

KMOP-4.3.2-2008-0007

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

Projekt neve
A Dabasi Kistérségi Dr. Halász Géza Járóbeteg Szakorvosi Rendelőintézet fejlesztése

Kedvezményezett
Dabas Város Önkormányzata,
2370 Dabas, Szent István tér 1/B.

Támogatás összege: 800 000 000 Ft.

Közreműködő szervezet
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
1134 Budapest, Váci út 45. C. épület

Irányító hatóság
Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága